Lưu trữ

Posts Tagged ‘talawas’

Giải khăn tang cho Talawas

Tháng Mười Một 7, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Văn Lục / DCVOnline: Cách đây hơn hai tuần thì phải, tôi được bạn bè trong giới viết lách cho biết, Talawas sẽ đóng cửa vào ngày 3-11-2010, vĩnh viễn chia tay bạn đọc sau 9 năm trời có mặt. Xem chi tiết…

Vì sao Talawas đóng cửa?

Tháng Mười Một 6, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Mặc Lâm, RFA: Trang mạng văn học Talawas, sau 9 năm hoạt động và thu hút được khá nhiều người đọc, đã phải thông báo đóng cửa. Xem chi tiết…

LA THÀNH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười Một 4, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

La Thành / talawas Xem chi tiết…

MIỀN TRUNG ƠI! NGƯỜI ĐÃ BỊ THÍ MẠNG?!

Tháng Mười Một 3, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Võ Thị Hảo / talawas: Khi lũ đến, từng ấy hồ lại tha hồ tự tung tự tác để xả lũ bảo vệ đập. Xả lũ như thế, nghĩa là “thả bom nước”. Xem chi tiết…

DŨNG VŨ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười Một 2, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dũng Vũ / talawas

Đến năm 2030: Trung Quốc trở thành cường quốc, thành lập phe “tân Xã hội chủ nghĩa”. Đảng Cộng sản Việt Nam ngả theo Trung Quốc. Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai, làm vựa lúa và quặng mỏ cho Trung Quốc. Một cộng đồng lai giống Việt-Hoa trên Tây nguyên nổi lên đòi tự trị.

Xem chi tiết…

TALAWAS PHÚT LÂM CHUNG: GIA CÁT DỰ THAY MẶT TALACU TRẢ LỜI 3 CÂU HỎI

Tháng Mười Một 2, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gia Cát Dự / talawas

Phật tổ nói: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Còn tôi thì nói: Kẻ thù lớn nhất của tâm huyết, trí tuệ Việt Nam là nỗi sợ công an. Bây giờ ở Việt Nam mà cứ nghe đến từ “đi làm việc” thì chín trên mười ông són đái. Vì thế nếu được cầm quyền…

Xem chi tiết…

ĐOÀN TIỂU LONG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười Một 1, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đoàn Tiểu Long / talawas

Đất nước như một cái xe bò có rất nhiều người xúm vào, mỗi chú kéo một hướng nhằm mục đích riêng, nhưng hợp lực của chúng vẫn đưa chiếc xe tiến lên phía trước, dù có lúc nhanh lúc chậm, lúc ngả nghiêng.

Xem chi tiết…

TRẦN HOÀNG LAN – LỜI TỪ BIỆT TALAWAS

Tháng Mười Một 1, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trần Hoàng Lan / talawas

Vấn đề đầu tiên và cũng hệ trọng nhất là chế độ độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản

Xem chi tiết…

TALAWAS: ĐIỂM TỰA TINH THẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC

Tháng Mười Một 1, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàng Linh Vương / talawas

Phải chăng những người bênh vực cho công lý chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là đầu hàng hay tự vẫn trước cường quyền? IDS đã phải tự giải thể, rồi bây giờ talawas?

Xem chi tiết…

THUẬN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười Một 1, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thuận / talawas

Dân chủ là nền tảng của xã hội văn minh. Thiếu dân chủ ở mức trầm trọng, xã hội Việt Nam như túp lều ọp ẹp, động tới góc nào cũng có vấn đề, vấn đề nào cũng đã trở thành vấn nạn.

Xem chi tiết…

TRẦN MỘNG TÚ – CÁNH CỬA KHÉP

Tháng Mười Một 1, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trần Mộng Tú / talawas

những câu hỏi băn khoăn cho một Việt Nam của mười, hai mươi năm sau. Nhưng những câu trả lời liệu có đánh lên được tiếng dội nào về Việt Nam hay không?

Xem chi tiết…

NGUYỄN ƯỚC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười 31, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Ước / talawas

Nếu cứ để cái ác ngự trị khắp Việt Nam như thế này, nơi tôi có cảm tưởng người Việt Nam đối xử với nhau thô bạo và ác, còn xử sự với chính quyền thì nhịn nhục và hiền, sẽ tới lúc không còn gì đáng tiếc hoặc đáng ngậm ngùi.

Xem chi tiết…

TRẦN HÀ TIỆP TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười 31, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trần Hà Tiệp / talawas

Tôi thấy trong 200 năm cuối, trong những mốc lịch sử, nhân dân Việt Nam luôn xui xẻo bởi những người lãnh đạo tồi.

Xem chi tiết…

NHỮNG CẠM BẪY ĐẰNG SAU VIỆC “TÌM BẠN TÌNH TRÊN MẠNG”

Tháng Mười 30, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trịnh Thanh Thủy / talawas

Xem chi tiết…

LỀ TRÁI – CHỐNG LẠI MỌI CHIA LY

Tháng Mười 30, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lề Trái / talawas

Where is the “good” in goodbye? (Anonymous)

Xem chi tiết…

Trang Talawas sắp đóng cửa gây nhiều tiếc nuối

Tháng Mười 30, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hà Giang/Người Việt

Một thông báo ngắn ngủi đang làm rất nhiều người tiếc nuối một trang web từng là tiếng nói độc lập về văn hóa, chính trị Việt Nam trong nhiều năm qua.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị & Xã hội Thẻ:

LÊ TUẤN HUY TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười 29, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lê Tuấn Huy / talawas

1.

Vấn đề hệ trọng của Việt Nam hiện nay thì nhiều nhưng chỉ xin nêu một, vì đó là cái “hệ trọng” tạo ra mọi “hệ trọng” khác: Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem chi tiết…

ĐỖ KH. TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS

Tháng Mười 29, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đỗ Kh. / talawas

Xem chi tiết…

Phạm Đình Trọng – Thời điểm quyết định số phận dân tộc Việt Nam

Tháng Mười 29, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Đình Trọng / talawas

Chủ nghĩa Cộng sản của học thuyết Mác là ngoại lai. Theo đuổi chủ nghĩa Cộng sản là phải hướng ngoại, quay lưng lại dân tộc!

Xem chi tiết…

LÊ DIỄN ĐỨC – CHIA TAY NGƯỜI TÌNH TALAWAS

Tháng Mười 29, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lê Diễn Đức / talawas

Với talawas, tôi nhiều hơn một người bạn, có vẻ như người tình.

Xem chi tiết…