Lưu trữ

Posts Tagged ‘thất nghiệp’

Khủng Hoảng Xã Hội về Chính Sách Kinh Tế

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA: Lần đầu tiên kể từ năm 1941, Hoa Kỳ bị công ty lượng giá Standard & Poor’s hạ điểm tín dụng khi xứ này vừa tìm ra giải pháp tạm bợ về ngân sách.

Bàng điện tử cho thấy một đồ thị giao dịch trong ngày và chỉ số Dow Jones ngay sau tiếng chuông đóng cửa tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York hôm 08/8/2011. Xem chi tiết…

Nạn thất nghiệp đè nặng lên người gốc Á

Tháng Mười Một 9, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người Việt LTS. Ðây là kỳ 1 trong 3 kỳ nhìn về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, nhất là người Mỹ gốc Việt, dựa trên kết quả nghiên cứu của Asian Pacific Fund. Xem chi tiết…