Lưu trữ

Posts Tagged ‘tòa liên bang’

TT Obama đề cử nữ luật sư gốc Việt làm chánh án liên bang

RENO, Nevada (NV) – Nữ luật sư gốc Việt Miranda Du vừa được Tổng Thống Barack Obama đề cử làm chánh án tòa liên bang US District Court, Las Vegas, hôm 2 Tháng Tám. Xem chi tiết…