Archive

Posts Tagged ‘Trần Đức Thạch’

Nhà thơ Trần Đức Thạch trả lời RFA ngay sau khi được tự do

Tháng Tám 31, 2011 Để lại phản hồi

RFA: Hai nhân vật đấu tranh dân chủ của Việt Nam đã được trả tự do, theo lệnh ân xá của Nhà nước nhân dịp quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9.

Nhà thơ Trần Đức Thạch trong phiên tòa tại Hà Nội hôm 8-10-2009. Xem chi tiết…