Lưu trữ

Posts Tagged ‘tù cải tạo’

Người tù 17 năm ra mắt sách

Nguyên Huy/Người Việt:

ANAHEIM (NV) – Sáng Chủ Nhật tuần này 15 tháng 5, người cựu tù 17 năm Phạm Gia Ðại sẽ ra mắt cuốn hồi ký “Những Người Tù Cuối Cùng” của ông tại nhà hàng Seafood Palace #2 trên đường Brookhurst thuộc thành phố Anaheim. Xem chi tiết…