Lưu trữ

Posts Tagged ‘tù nhân chính trị’

TPB VNCH và tù nhân chính trị tôn giáo bị cấm nhận quà

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA: Nhân dịp Lễ Vu Lan, rằm tháng 7 âm lịch, chùa Liên Trì tại Saigon tổ chức phát quà từ thiện cho một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân chính trị, tôn giáo, thân nhân các nhà dân chủ, vào sáng hôm qua.

 Photo courtesy of hoilatraloi.blogspot.com. Thương phế binh QLVNCH đến chùa Liên Trì ở Sàigòn để nhận quà hôm 13.08/2011 Xem chi tiết…