Lưu trữ

Posts Tagged ‘tùy bút’

Mùa Thu Lá Bay New England

Tháng Mười 25, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kong Li / Việt Báo Online

… Lá lìa cành, được con suối, dòng sông đưa về  biển cả mênh mông. Còn ta, lìa quê cha, đất tổ, ta sẽ về đâu ?

Xem chi tiết…