Lưu trữ

Posts Tagged ‘Vương Ngọc Minh’

Vương Ngọc Minh – sáng hà thành

Vương Ngọc Minh, Tạp Chí Da Màu:

. . . giờ thì ta phải xử lý đến đặc công nước (hãy chú ý từ) trong việc vây bắt cụ rùa, vâng! thưa ngài chủ tịch- địt mẹ, bọn phản động nước ngoài bảo đấy người trung quốc đội lốt cụ rùa, chúng cứ đòi giết quách đi chứ lị! dứt lời ngài chủ tịch giơ tay nắn lại gọng kính trên mặt Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn Thẻ:

Chuyện đời nay nói tóm tắt thế này

Tháng Mười 25, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn Vương Ngọc Minh / Tạp Chí Da Màu

Ngó trước/sau nhắm coi mòi mới sang
tuổi đời [hừm!] nom
thiệt khó đoán đã thế cứ luôn miệng “. . . yes . . . yes!” mỗi bận tôi nói
Xem chi tiết…