Lưu trữ

Posts Tagged ‘Văn Bút Quốc Tế’

Văn Bút Quốc Tế hỗ trợ các nhà cầm bút Việt Nam

Tháng Mười Một 17, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khánh An, RFA: Ủy ban Văn Bút Quốc Tế khẳng định sẽ tiếp tục trợ giúp cho các cây bút bị đàn áp, cầm tù và quyền tự do diễn đạt tại Việt Nam. Xem chi tiết…