Lưu trữ

Posts Tagged ‘Văn Khố Thuyền Nhân’

Văn Khố Thuyền Nhân VN 5 năm nhìn lại (phần 2)

Tháng Mười Hai 28, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Thanh Quang, phóng viên RFA: Trong bài trước, quý vị đã nghe hoạt động của Văn Khố Thuyền Nhân VN về di tích, sưu tập, triển lãm liên quan vấn đề thuyền nhân VN. Xem chi tiết…

Văn Khố Thuyền Nhân VN 5 năm nhìn lại (phần 1)

Tháng Mười Hai 27, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thanh Quang, RFA: Năm 2005, Văn Khố Thuyền Nhân VN trụ sở tại Úc bắt đầu thực hiện chuyến hành hương đầu tiên của cựu thuyền nhân từ nhiều nước Phương Tây trở về thăm những trại tỵ nạn ở Đông Nam Á. Xem chi tiết…