Lưu trữ

Posts Tagged ‘Võ Nguyên Giáp’

VỀ MỘT TẬP TÀI LIỆU LIÊN HỆ TỚI CÁC CỐ VẤN TẦU Ở VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH ÐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT (1946 – 1954)

 

LTS Diễn Đàn Thế Kỷ.- Giữa tình hình hiện tại với những lấn lướt ngạo ngược của Trung Quốc ở Biển Đông và với thái độ lúng túng khó hiểu của chính quyền cộng sản Việt Nam, bài viết này có thể soi sáng phần nào những nguyên ủy sâu xa bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử xảy ra trong bóng tối từ hơn 60 năm qua. Xem chi tiết…

TÀU LẠ HAY NHÀ NƯỚC LẠ?

Võ Long Triều, Diễn Đàn Thế Kỷ: Dư luận bất bình, truyền thông báo chí loan tin, nhiều cá nhân, đoàn thể tố cáo Cộng sản Hà Nội bán nước, dâng đất, dâng biển. Nhà cầm quyền mười sáu tỉnh cho người Trung Hoa mướn rừng dài hạng mặc dù có nhiều Tướng lãnh và đảng viên cao cấp can ngăn cũng không được. Báo chí ngọai quốc viết rằng Nguyễn Tấn Dũng sang Tàu  triều cống (Pay tribute to) vùng Cao Nguyên cho Trung Quốc khai thác Bauxite. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp viết thư can ngăn cũng vô hiệu. Xem chi tiết…

Giả mạo thư của Tướng Giáp

BBC: Trợ lý riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cảnh báo đã có việc giả mạo văn bản của vị tướng huyền thoại. Xem chi tiết…