Lưu trữ

Posts Tagged ‘Võ Văn Kiệt’

Ngoại giao Mỹ nói về di sản Võ Văn Kiệt

BBC: Điện tín từ Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Tp HCM, được Wikileaks công bố, nhận định giới trí thức tại Sài Gòn tin rằng những ý tưởng và sự cởi mở của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhất định sẽ tạo nguồn cảm hứng cho họ nhằm đi tiếp con đường cải cách và dân chủ cho Việt Nam mà ông đã chọn. Xem chi tiết…