Lưu trữ

Posts Tagged ‘VUSTA’

Mối tương quan giữa trí thức và nhà nước

Mặc Lâm, RFA: Mới đây Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam gọi tắt là VUSTA có một bản kiến nghị với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động của hội này.

Danh sách những người lính đã hy sinh tại Hoàng Sa- Trường Sa không phân biệt trước hay sau năm 1975 xuất hiện rất nhiều trong đoàn biểu tình chống Trung Quốc.

Mặc Lâm phỏng vấn GSTS-KH Nguyễn Đăng Hưng về quan điểm của ông trước mối tương quan giữa trí thức và nhà nước cũng như tình hình trí thức trước thời cuộc hôm nay. Xem chi tiết…